Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
under pressure pod tlakem
under pressure nedobrovolně
under pressure pod nátlakem
under pressure z přinucení
under review posuzovaný
under the influence of alcohol pod vlivem alkoholu
under the table pod stolem
under the weather pod psa
under way v činnosti
under way v pohybu
under way v provozu
under- or overweighting of low probabilities pod- nebo přeceňování nízké pravděpodobnosti
under-age nezletilý
under-secretary zástupce ministra
under-sheriff zástupce šerifa
under-the-counter pod pultem
under-the-counter pokoutní
underachievement částečný neúspěch
underachievement neúspěch
underact hrát špatně
underage neplnoletý
underage nezletilý
underarm podpaží
underarm podpažní
underbelly slabina
underbid podbízet
underbody dolní část
underbrush podrost
underbrush porost
undercarriage podvozek
undercharge nedoplatek
underclass nejnižší sociální třída
underclothes spodní prádlo
underclothing spodní prádlo
undercoat základní nátěr
undercooked nedovařený
undercover mlčenlivý
undercover tajný
undercover uzavřený
undercover zabývající se špionáží
undercover zabývající se tajným pátráním
undercover přestrojený
undercroft krypta
undercurrent podtón
undercurrent podtext
undercut podkopat
undercut podebrat
undercut podříznout
undercut podemlít
undercut podbízet
undercut podseknutí
undercut snížit cenu (pod konkurenci)
undercut jít dolů s cenou
underdeveloped nevyvinutý
underdeveloped zakrnělý
underdeveloped zaostalý
underdevelopment nevyvinutost
underdevelopment zakrnělost
underdog předpokládaný poražený
underdone nedovařený
undereducate málo vzdělaný
undereducate nevzdělaný
underemployment malá zaměstnanost
underestimate podceňovat
underestimate podceněný
underestimate podcenit
underestimated podceněný
underestimating podceňování
underestimation podceňování
underexpose podexponovat
underexposure podexpozice
underfed podvyživený
underfeed podvyživit
underfloor podlahové
underflow nenaplnění

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy