Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
underflow podtečení
underfoot pod nohama
underframe podvozek
underfund poskytnout málo peněz
underfunded bez financí
underfur podsada
undergarment spodní prádlo
undergo podstoupit
undergo vytrpět
undergo prodělat
undergoes podstupuje
undergoing podstoupení
undergone podstoupený
undergraduate absolvent
undergraduate pregraduální
undergraduate student
undergraduate vysokoškolák
undergraduates absolventi
underground v podzemí
underground v ilegalitě
underground sklepní
underground pod zemí
underground ilegální
underground metro
underground podzemí
underground podzemní dráha
underground podzemní
underground důlní
underground economy stínová
underground economy šedá ekonomika
underground railroad metro
underground screen podzemní stěna
underground wall podzemní stěna
undergrowth podrost
underhand podvodný
underhand lstivý
underhand tajný
underhand pod rukou
underhandedly podvodně
underinvestment nedostatečné investice
underlain tvořil základ
underlay podklad
underlay podložka
underlease podnájem
underlie být základem
underlie základ
underline zdůraznit
underline podtrhnout
underlined podtržený
underlines podtrhává
underlines zdůrazňuje
underling poddaný
underling podřízený
underlining podtržení
underlying spodní
underlying zásadní
underlying inflation základní inflace
undermentioned níže uvedený
undermine podemlít
undermine podrýt
undermine podkopat
undermined podrubaný
undermining podkopávající
undermining podkopávání
undermining podrubání
undermining podrývání
undermost nejnižší
undermost nejspodnější
underneath vespod
underneath pod
underneath na spodní straně
undernourished podvyživený
undernourishment podvýživa
underpaid málo placený
underpants spodky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy