Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
underpart spodek
underpass podjezd
underpay nedostatečně platit
underpayment malý plat
underperformance nedostatečný výkon
underpin podepřít
underpin podezdít
underpin podchytit
underpinning podezdívka
underpinning podpírání
underplay podcenit
underplay podhodnotit
underpopulation malé zalidnění
underprivileged diskriminovaný
underprivileged neplnoprávný
underprivileged nerovnoprávný
underprize podcenit
underproduction podvýroba
underrate podcenit
underscore podtržítko
underscore podtrhnout
underscore zdůraznit
underscored podtržený
underscores podtrhává
underscores zdůrazňuje
undersea podmořský
undersecretary zástupce ministra
undersell prodat pod cenou
undersell prodávat pod cenou
undersexed pohlavně chladný
undersheriff zástupce šerifa
undershirt nátělník
undershirt tílko
undershoot předčasně přistát
undershot předčasně přistát
undershot střelit pod terč
underside opak
underside rub
undersign podepsat
undersigned níže podepsaný
undersize malý
undersized malý
undersized poddimenzovaný
underskirt spodní sukně
undersold prodaný pod cenou
underspecification nedostatečná specifikace
underspend nevyčerpat plně prostředky
underspent nevyčerpaný do nuly
understaffed s malým stavem zaměstnanců
understand usuzovat
understand soudit
understand chápat
understand pochopit
understand porozumět
understand rozumět
understand understand/understood/understood
understandability srozumitelnost
understandable srozumitelný
understandable pochopitelný
understandably srozumitelně
understander chápající člověk
understanding znalý
understanding vzájemný souhlas
understanding pochopení
understanding chápání
understanding chápavý
understanding chápající
understanding porozumění
understanding dorozumění
understandingly chápavě
understandings porozumění
understands chápe
understate neudat všechna fakta
understate neuvést v plném rozsahu
understate ohlásit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy