Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
understate oznámit
understate popsat
understate udat
understate záměrně zdrženlivě vyjádřit
understate zmírnit
understated zdrženlivý
understated zmírněný
understatement skromné vyjádření
understood rozumněl
understood rozuměl
understood understand/understood/understood
understorey podrost
understory lesní podrost
understrength v neúplné síle
understudy náhradník
understudy záskok
undersurface podpovrchový
undertake zavázat se
undertake zaručit se
undertake vykonat
undertake podniknout
undertake provést
undertake převzít
undertake přijmout
undertake podniknout
undertake absolvovat
undertaken podniknut
undertaken převzatý
undertaker funebrák
undertaker podnikatel
undertaker s pohřební ústav
undertakes podniká
undertaking pohřební služby
undertaking podnikání
undertaking závazek
undertone polohlas
undertone podtext
undertook podnikl
undertook podniknutý
undertook převzatý
undertook vykonaný
undertow podtón
undertrain nedostatečně vycvičený
underused nevyužitý
undervaluation podhodnocení
undervaluation podcenění
undervaluation of a currency podhodnocení měny
undervalue podhodnotit
undervalued podhodnocený
undervalued podceněný
undervest tílko
underwater podmořský
underwater podvodní
underway v činnosti
underway v pohybu
underwear prádlo
underwear spodní prádlo
underwear spodní
underweight podváha
underweight podvyživený
underweight podvážený
underwent podstoupil
underwent prodělal
underwhelm nechat chladným
underwood mlází
underwood podrost
underworld podsvětí
underwrite pojistit
underwrite upsat
underwriter pojistitel
underwriter zajistitel
underwriters pojistitel
underwriting upisování
underwritten podepsán
underwritten podepsaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy