Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
underwritten pojištěný
underwrote podepsal
underwrote schválil
undeserve nezasloužit
undeserved nezasloužený
undeservedly nezaslouženě
undeserving nehodný
undesirability nevhodnost
undesirability nežádostivost
undesirable nežádoucí
undesirably nepřijatelně
undetectability nezjistitelnost
undetectable neměřitelný
undetectable nezjistitelný
undetected neodhalený
undetected nezjištěný
undetermined neurčený
undeterred nezastrašený
undeveloped nerozvinutý
undeveloped nevyvinutý
undiagnosable nediagnostikovatelný
undid odvolal
undid zrušený
undies spodní prádlo
undifferentiated nerozlišený
undigested nestrávený
undignified nedůstojný
undignified ponižující
undiluted nezředěný
undiminished neztenčený
undimmed nezkalený
undiplomatic nediplomatický
undirected neřízený
undiscerning nenáročný
undischarged nevyrovnaný
undischarged nevyřízený
undischarged profit nerozdělený zisk
undisciplined neukázněný
undisclosed neidentifikovaný
undisclosed neodhalený
undisclosed neznámý
undiscouraged neodrazený
undiscoverable neobjevitelný
undiscovered neobjeven
undiscovered resources neobjevené zdroje
undiscriminating nenáročný
undisguised nemaskovaný
undisguised nezahalený
undisguised nezastřený
undisguisedly neskrývavě
undisputed nesporný
undissolved nerozpuštěný
undistinguishable nerozeznatelný
undistorted nezkreslený
undistributed nerozdělený
undisturbed nenarušený
undisturbed nerušený
undisturbed nevyrušený
undivided nerozdělený
undividedness nerozpolcenost
undo rozepnout
undo rozpínat
undocumented nedokumentovaný
undogmatical nedogmatický
undoing vrácení změny
undoing odvolávající
undone neudělaný
undone nedodělaný
undone nehotový
undone odvolaný
undone zrušen
undoubted nepochybný
undoubtedly určitě
undoubtedly bezpochyby
undoubtedly nepochybně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy