Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
undrained area nekanalizované území
undramatic nedramatický
undreamed-of netušený
undreamt-of netušený
undress svlékat
undress svléknout se
undress svléknout
undressed svlečený
undressing svlékání
undried nesušený
undrinkability neschopnost být pit
undrinkable nevhodný k pití
undroppable neschopný být upuštěn
undue nevhodný
undue nepatřičný
undue přehnaný
undue přílišný
undue zbytečný
undulant vlnící se
undulate vlnit se
undulate zvlnit
undulated vlnivý
undulated zvlněný
undulating vlnivý
undulation křivka
undulation vlnění
unduly nadmíru
undutifulness neuctivost
undying nehynoucí
unearned bezpracný
unearned nezasloužený
unearned income nevydělaný příjem
unearned income bezpracný příjem
unearth vyhrabat
unearth vykopat
unearthed neuzemněný
unearthed odkrytý
unearthliness nezemskost
unearthly fantastický
unearthly nadpozemský
unearthly nadpřirozeně
unearthly nadpřirozený
unearthly nadzemský
unearthly nebeský
unearthly nepřirozený
unearthly neskutečný
unearthly tajemně
unearthly tajemný
unease znepokojení
uneasier nesnadnější
uneasiest nejnesnadnější
uneasily obtížně
uneasiness nejistota
uneasiness neklid
uneasiness rozpačitost
uneasiness znepokojení
uneasiness znepokojenost
uneasy nesnadný
uneatable nepoživatelný
uneaten nesnědený
uneconomic neekonomický
uneconomic nehospodárný
uneconomic proposition nehospodárný návrh
uneconomic rent neekonomické (nehospodárné) nájemné
uneconomical neekonomický
unedited needitovaný
unedited neupravený
uneducated nevzdělaný
unelectable nezpůsobilý být volen
unelected nezvolený
unembodied netělesný
unemotional chladný
unemotional nevzrušený
unemotional věcný
unemotionally bez vzrušení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy