Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
birth zrod
birth rod
birth původ
birth porod
birth rodný
birth vznik
birth narození
birth certificate rodný list
birth control antikoncepce
birth control populační kontrola
birth rate porodnost
birth-control antikoncepce
birth-rate porodnost
birthday narozeninový
birthday narozeniny
birthday suit nahý
birthdays narozeniny
birthmark mateřské znaménko
birthplace rodiště
birthplace místo narození
birthrate porodnost
birthright právo prvorozeného
births narození
birthstone měsíční kámen
Biscayan Biskajský
biscuit suchar
biscuit keks
biscuit biskvit
biscuit sušenka
biscuits sušenky
bisect přetínat
bisection půlení
bisector sečna
bisector osa
bisexual dvojpohlavní
bisexual oboupohlavní
bisexual bisexuální
bisexuality bisexualita
bisexuals bisexuálové
Bishkek hl.m. - Kyrgystán
bishop biskup
bishop střelec
bishopric diecéze
bishopric biskupství
bishops biskupové
Bismarck hl.m. - North Dakota v USA
bismuth bismut
bismuth vizmut
bismuth vismut
bison zubr
bison bizon
bisque biskvit
BISS Because I Say So
Bissau hl.m. - Guinea-Bissau
bissextile přestupný rok
bistable bistabilní
bistro bistro
bit bitový
bit kousal
bit trocha
bit udidlo
bit chvilka
bit bite/bit/bitten
bit bit
bit kousek
bit kus
bit by bit kousek po kousku
bit by bit krok za krokem
bit-by-bit po bitech
bitch čubka
bitch čuba
bitch fenka
bitch běhna
bitch fena
bitch kráva

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy