Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unemphatic nedůrazný
unemployable nezaměstnatelný
unemployed nezaměstnaný
unemployment nezaměstnanost
unemployment benefits příspěvky v nezaměstnanosti
unempoloyment benefit dávky v nezaměstnanosti
unencombered nezadlužený
unencrypted nezakryptované
unencumbered nezadlužený
unending nekončící
unendingly nekonečně
unendurable nesnesitelný
unenforceable nevymahatelný
unenforceable nevynutitelný
unenlightened neinformovaný
unenlightened neosvícený
unentered nezapsaný
unenterprising nepodnikavý
unenthusiastic bez nadšení
unenthusiastically bez elánu
unenviable nezáviděníhodný
unequal nestejný
unequal nerovný
unequal nerovnoměrný
unequal nevyvážený
unequal rozdílný
unequalled bezpříkladný
unequalled nepřekonaný
unequalled nesrovnatelný
unequalled ojedinělý
unequally nerovně
unequally nestejně
unequipped nepřipravený
unequipped nevybavený
unequivocal jednoznačný
unequivocal jasný
unequivocally jednoznačně
unergonomic neergonomický
unerring neomylný
unerring jistý
unerringly neomylně
unescapable nevyhnutelný
unescapable neodvratný
UNESCO organizace pro vědu
unessential nepodstatný
unethical neetický
unethically neeticky
uneven nerovný
uneven nevyrovnaný
unevenly nerovně
unevenly nerovnoměrně
unevenly nestejně
unevenness nerovnost
unevenness nestejnost
unevenness nevyrovnanost
uneventful jednotvárný
uneventful klidný
uneventfully jednotvárně
unexampled bezpříkladný
unexampled jedinečný
unexceptionable bezvadný
unexceptionable nezávadný
unexceptional obvyklý
unexcused neomluvený
unexhausted nevyčerpaný
unexpanded nerozložený
unexpected nečekaný
unexpected neočekávaný
unexpectedly nečekaně
unexpectedly neočekávaně
unexpectedness neočekávanost
unexpired nevypršelý
unexplain nevysvětlitelně
unexplainable nevysvětlitelný
unexplained nevysvětlený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy