Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unexploded nevybuchlý
unexploited nevyužitý
unexplored neprozkoumaný
unexpressed nevyjádřený
unextended nenatažený
unfading nevadnoucí
unfailing nevyčerpatelný
unfailing neselhávající
unfailingly najisto
unfailingly neochvějně
unfailingly spolehlivě
unfair nespravedlivý
unfair nesportovní
unfair competition nekalá soutěž
unfair competition nepoctivá soutěž
unfairly nečestně
unfairness nečestnost
unfairness nepoctivost
unfaithful nevěrný
unfaithfulness nevěra
unfaithfulness nevěrnost
unfamiliar cizí
unfamiliar neznámý
unfamiliarity neobeznámenost
unfamiliarity neznalost
unfamiliarity neznámost
unfashionable neelegantní
unfashionable staromódní
unfashionably neomluvitelně
unfasten rozepnout
unfasten rozpínat
unfathomable nesmírný
unfathomable neproniknutelný
unfathomable nezměrný
unfathomable bezmezný
unfathomable bezedný
unfathomable nepochopitelný
unfathomable nevyzpytatelný
unfavourable nepříznivý
unfavourable nevhodný
unfavourable balance of trade nepříznivá obchodní bilance
unfavourableness nepříznivost
unfavourably negativně
unfazed zápor být zmatený
unfeasible nedosažitelný
unfeasible nemožný
unfeasible neproveditelný
unfeasible nerealizovatelný
unfeasibly neproveditelně
unfed nekrmený
unfeeling bezcitný
unfeeling necitelný
unfeelingly bezcitně
unfeigned nehraný
unfeigned nelíčený
unfeigned nepředstíraný
unfeigned opravdový
unfeigned pravý
unfeigned upřímný
unfeminine neženský
unfermented nekvašený
unfertilized neoplodněný
unfetter sundat okovy
unfetter zbavit pout
unfettered nespoutaný
unfiled nezařazený
unfilled nenaplněný
unfilled nevyplněný
unfilled nezaplnitelný
unfilmed nezfilmovaný
unfiltered nefiltrovaný
unfinished kusý
unfinished nedokončený
unfired nezapálený
unfit nevhodný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy