Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unfitness nevhodnost
unfitness nezpůsobilost
unfitness neschopnost
unfitting nevhodný
unfix oddělat
unfix uvolnit
unfledged neopeřený
unfledged nezkušený
unflinching neohrožený
unflinchingly neochvějně
unfocused nezaměřený
unfocussed nezaostřený
unfold rozvinout
unfold rozložit
unfold odhalovat
unfolded rozprostřený
unfolded rozložený
unfolding odvíjení
unforeseeable nepředvídatelný
unforeseen neočekávaný
unforeseen nepředvídaný
unforgettable nezapomenutelný
unforgivable neodpustitelný
unforgivably neomluvitelně
unforgiven neodpuštěný
unforgiven nesmiřitelný
unforgiving nemilosrdný
unforgiving neodpouštějící
unforgotten nezapomenutý
unformatted neformátovaný
unformed nevyvinutý
unformed nedokončený
unformed nedotvořený
unforsaken neopuštěný
unfortunate nešťastný
unfortunate nešťastný
unfortunate nešťastník
unfortunately bohužel
unfortunately naneštěstí
unfortunately nešťastně
unfortunates nešťastníci
unfounded bezdůvodný
unfounded neopodstatněný
unframed neorámovaný
unfree nesvobodný
unfreeze rozmrazit
unfriendlier nepřátelštější
unfriendliest nejnepřátelštější
unfriendliness nepřátelství
unfriendliness nevlídnost
unfriendly nepřátelský
unfrozen rozmrazený
unfruitful bezvýsledný
unfruitful neplodný
unfuckingbelievable skutečně neuvěřitelné
unfulfillable nevyplnitelný
unfulfilled nesplněný
unfunded nefundovaný
unfunny neveselý
unfurl otevřít např. deštník
unfurl rozvinout
unfurled otevřený
unfurled rozvinutý
unfurnished nezařízený
unfussy jednoduchý
ungainly nemotorný
ungainly neobratně
ungainly neobratný
ungainly těžkopádný
ungallant neuctivý
ungallant nezdvořilý
ungallant negalantní
ungenerous skoupý
ungenerously nešetrně
ungentlemanly negalantně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy