Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unglazed neglazovaný
unglazed neleštěný
unglazed nepolévaný
ungodly hříšný
ungovernable neovladatelný
ungovernable nezkrotný
ungraceful ohavný
ungraciously nepříjemně
ungraciousness nelaskavost
ungraded neodstupňovaný
ungraded nestupňovatelný
ungrammatical nespisovný
ungrasped nepochopený
ungrateful nevděčný
ungratefully nevděčně
ungreased nenamazaný
ungrounded neopodstatněný
ungrounded neuzemněný
ungrudging ochotný
ungrudging štědrý
unguaranteed nezaručený
unguarded nechráněný
unguent mast
ungulate kopytnatec
unhamper nebránící
unhamper nebrzdící
unhamper nepřekážející
unhampered nezatížený
unhand pustit z rukou
unhand upustit
unhandy nemotorný
unhandy neobratný
unhandy nešikovný
unhappier nešťastnější
unhappiest nejnešťastnější
unhappily nešťastně
unhappiness neštěstí
unhappiness smutek
unhappy nešťastný
unharmed nezraněný
unharness odpřáhnout
unharness odstrojit
unhatched nevylíhnutý
unhealed nevyléčený
unhealthful nezdravý
unhealthier nezdravější
unhealthiest nejnezdravější
unhealthily nezdravě
unhealthy nezdravý
unheard neslýchaný
unheard neslyšený
unheard nevyslechnutý
unheard-of neslýchaný
unheard-of neznámý
unheart-of bezpříkladný
unheart-of neznámý
unheart-of neslýchaný
unheated nevyhřívaný
unheeded ignorovaný
unhelpful nenápomocný
unhelpful nepomáhající
unhelpful neužitečný
unhelpfully neužitečně
unheralded neodhalený
unheroic bázlivý
unheroic nehrdinský
unhesitating mající jistý krok
unhesitating ochotný
unhesitating okamžitý
unhesitating připravený
unhesitating rozhodný
unhesitating spontánní
unhesitatingly bez váhání
unhidden neskrytý
unhinge vykolejit někoho

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy