Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unhinge pomást
unhinge zmást
unhinge rozrušit
unhinge zviklat
unhistorical historicky nedoložený
unhitch vypřáhnout
unholiness nesvatost
unholy bezbožný
unholy nesvatý
unholy pekelný
unholy příšerný
unhook vyháknout
unhoped neočekávaný
unhoped-for neočekávaný
unhorse vypřáhnout
unhurried neuspěchaný
unhurriedly neuspěchaně
unhurt nezraněný
unhygienic nehygienický
unicameral jednokomorový
UNICEF organizace pro vzdělání a zdraví dětí
unicellular jednobuněčný
unicorn jednorožec
unicycle jednokolka
unicycles jednokolky
unicyclist jezdec na jednokolce
unideal neideální
unidentifiable neidentifikovatelný
unidentified neidentifikovaný
unidimensional jednorozměrový
unidimensional jednorozměrný
unidirectional jednosměrný
unidirectional externality
unidirectionally jednosměrně
unifiable sjednotitelný
unification sjednocení
unification unifikace
unified sjednocený
unifier sjednocovač
unifier unifikátor
uniform rovnoměrný
uniform uniforma
uniform stejnokroj
uniform minimum environmental standards jednotné minimální environmentální standardy
uniformed uniformovaný
uniformity jednotnost
uniformity uniformita
uniformly jednotně
uniformly rovnoměrně
uniformly stále
uniformly stejně
uniformly uniformně
uniformly mixed pollutant stejnoměrně smíchaný polutant
uniforms uniformy
unify sjednotit
unifying sjednocující
unilateral jednostranný
unilateralism unilateralizmus
unilateralist unilateralista
unilateralist unilateralistický
unilaterally jednostranně
unillustrated neilustrovaný
unilocular jednopouzdrý
unimaginable nepředstavitelný
unimaginably nepředstavitelně
unimaginative nenápaditý
unimaginatively bez fantazie
unimpaired neporušený
unimpeachable bezúhonný
unimpeachable nežalovatelný
unimpeachable spolehlivý
unimplementable neimplementovatelný
unimplemented neimplementovaný
unimplemented nerealizovaný
unimportance nedůležitost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy