Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unimportant nedůležitý
unimpressed nevýrazný
unimpressive nevýrazný
unimproved nezlepšený
unincorporated nevčleněný
unindentified flying object neidentifikovatelný létající předmět
uninfected neinfikovaný
uninfluenced neovlivněný
uninformative neinformativní
uninformed neinformovaný
uninhabitable neobyvatelný
uninhabited neobydlený
uninhibited bez zábran
uninhibited nepotlačovaný
uninhibitedly bez zábran
uninitialised neinicializovaný
uninitialized neinicializovaný
uninitiated nezasvěcený
uninspired nenápaditý
uninspiring nudný
uninstall odinstalovat
uninstructed neinformovaný
uninsulated neizolovaný
uninsurable nepojistitelný
uninsured nepojištěný
unintellectual neintelektuální
unintellectual neracionální
unintelligent neinteligentní
unintelligible nesrozumitelný
unintelligibly nesrozumitelně
unintended nezáměrný
unintended nezamýšlený
unintentional bezděčný
unintentional neúmyslný
unintentionally neúmyslně
uninterested nezainteresovaný
uninterested nezúčastněný
uninterestedly nezúčastněně
uninteresting nezajímavý
uninteresting nezajímavé
uninterpretable neinterpretovatelný
uninterpretable nevysvětlitelný
uninterpreted neinterpretovaný
uninterpreted nevyložený
uninterpreted nevysvětlený
uninterrupted nepřerušovaný
uninterrupted nepřerušený
uninterrupted nepřetržitý
uninterruptedly nepřetržitě
uninvited nezvaný
uninviting nelákavý
uninviting nevábný
uninvolved nezúčastněný
union odbor
union dohoda
union chudinský okres
union manželský svazek
union pivní káď
union shoda
union sjednocení
union svaz
union konfederace
union odborový
union sdružení
union unie
union contract kolektivní smlouva
Union of Soviet Socialist Republics Svaz sovětských socialistických republik
unionisation sdružování do odborů
unionised odborově organizovaný
unionism unionismus
unionist odborář
unionist unionista
unionization syndikalizace
unionize sjednotit
unionize vytvořit unii

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy