Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unions odbory
uniphase jednofázový
unipolar unipolární
uniprocessor jednoprocesorový
unique ojedinělý
unique specifický
unique unikum
unique jediný
unique unikátní
unique unikát
unique jedinečný
uniquely jedinečně
uniqueness jedinečnost
uniqueness problem otázka jednoznačnosti
unisex unisex
unison unisono
unison jednohlas
unison jednohlasnost
unissued nevydaný
unit celek
unit blok
unit jednotka
unit zařízení
unit oddělení
unit cost jednotkové náklady
unit elastic demand jednotková elastická poptávka
unit hydrograph jednotkový hydrogram
unit of account zúčtovací jednotka
unit operation jednotková operace (v systému)
unit price jednotková cena
unit pricing jednotkové oceňování
unit process jednotkový proces
unit process jednotkový proces (v systému)
unit trust podílový fond
unitarian unitářský
unitarian unitář
unitary jednotný
unite spojit
unite spojovat
unite spojit se
unite srůst
united spojený
United Arab Emirates Spojené Arabské Emiráty
United Kingdom Spojené království
United Kingdom Velká Británie
United Nations Spojené národy
United Nations Conference on the Human Environment United Nations Conference on the Human Environment
United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer
United Nations Environment Programme UNEP United Nations Environment Programme
United Nations Environment Programme United Nations Environment Programme UNEP
United States Spojené státy
United States Department of Agriculture ministerstvo zemědělství USA
United states of America Spojené státy americké
unities jednoty
uniting sjednocující
uniting spojující
unitize sjednotit
units jednotky
unity jednota
unity shoda
unity soulad
unity svornost
univalent univalentní
univalve mající jednu lasturu
universal obecný
universal univerzální
universal všeobecný
universal joint kardanův kloub
Universal Product Code čárkový kód
universalism univerzalizmus
universalist všestranný člověk
universalist univerzalista
universalistic univerzalistický
universality univerzálnost
universality of markets univerzálnost trhů

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy