Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
universalize zevšeobecnit
universally všeobecně
universe kosmos
universe vesmír
universes vesmíry
universities univerzity
university vysokoškolský
university univerzita
university univerzitní
university vysoká škola
university canteen menza
univocal jednovýznamový
unjam odblokovat
unjam uvolnit
unjust nespravedlivý
unjustifiable neodpustitelný
unjustifiable neomluvitelný
unjustifiable neospravedlnitelný
unjustifiably neomluvitelně
unjustified neomluvený
unjustified neoprávněný
unjustly nespravedlivě
unjustness nespravedlivost
unjustness nespravedlnost
unkempt neupravený
unkept neudržovaný
unkind nelaskavý
unkind bezcitný
unkind nepříjemný
unkind nepřívětivý
unkind nevlídný
unkindest nejbezcitnější
unkindly nelaskavě
unkindly nevlídně
unkindness nevlídnost
unknightly nedžentlmensky
unknowable nepoznatelný
unknowing neznalý
unknowingly nevědomě
unknown neznámý
unknown neznámá
unknowns neznámí
unknowns neznámé
unlabelled neoznačený
unlace rozšněrovat
unladen nenaložený
unladen nezatížený
unladylike nechovající se jako dáma
unlawful ilegální
unlawful nezákonný
unlawfully nezákonně
unlawfulness ilegálnost
unlawfulness nezákonnost
unleaded bezolovnatý
unlearn odnaučit se
unlearn zapomenout
unlearned nenaučený
unleash rozpoutat
unleash uvolnit
unleashed rozpoutaný
unless ledaže
unless leč
unless leda
unless nepotřebný
unless jestliže ne
unless kdyby ne
unless když ne
unless ledaže by
unless pokud ne
unlettered negramotný
unlettered nevzdělaný
unlicensed nemající povolení
unlicensed neoprávněný
unlike na rozdíl od
unlike nepodobný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy