Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unlike odlišný
unlike rozdílný
unlike různý
unlike jiný než
unlike ne jako
unlikeable vyvolávající antipatii
unlikeliest nejnepravděpodobnější
unlikelihood nepravděpodobnost
unlikeliness nepravděpodobnost
unlikeliness rozdílnost
unlikely nepravděpodobně
unlikeness nepodobnost
unlikeness nestejnost
unlimited neomezený
unlimited liability neomezená odpovědnost
unlined neobložený
unlink rozpojit
unlisted neevidovaný
unlisted neregistrovaný
unlisted neuvedený
unlit neosvětlený
unload vykládat
unload vyložit
unloaded nezatížený
unloading vykládka
unloading vyložení
unlock nezamnutý
unlock odemknout
unlocked nezamčený
unlooked-for nenadálý
unlooked-for neočekávaný
unloose uvolnit
unloosen uvolnit
unlovable nesympatický
unlovely nevzhledný
unloving nemilující
unluckier nešťastnější
unluckiest nejnešťastnější
unluckily bohužel
unluckiness smůla
unlucky nešťastný
unmade neustlaný
unmade odvolaný
unmaintainable neudržitelný
unmaintainable neudržovatelný
unmake odvolat
unmake zničit
unman vykastrovat
unmanageable nekontrolovatelný
unmanageable neovladatelný
unmanageably neovladatelně
unmanliness zženštilost
unmanly zženštilý
unmanned bez posádky
unmanned bezobslužný
unmanned neobsluhovaný
unmannered nezpůsobný
unmannered nezdvořilý
unmannerly neslušně
unmannerly nevychovaně
unmapped nezmapovaný
unmarked neoznačený
unmarketable neprodejný
unmarried neženatý
unmarried svobodný
unmarried wife družka
unmarried woman slečna
unmask odhalit
unmatchable nesrovnatelný
unmatched nepřekonatelný
unmatched nesrovnatelný
unmeaning bezvýrazný
unmeaning nesmyslný
unmeant nechtěný
unmeant neúmyslný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy