Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unmeasurable neměřitelný
unmeasured nezměřený
unmechanical nemechanický
unmemorable hodný zapomnění
unmentionable jsoucí tabu
unmentionable nejmenovatelný
unmentioned nevyslovený
unmerchantable neprodejný
unmerciful nemilosrdný
unmercifully nelítostně
unmercifulness nelítostnost
unmerited nezasloužený
unmet nesplněný
unmethodical nesouvislý
unmilitary nevojenský
unmindful nedbalý
unmindfulness nedbalost
unmissable neobyčejný
unmissable nevšední
unmistakable neklamný
unmistakable neomylný
unmistakable nepochybný
unmistakable zřejmý
unmistakably neklamně
unmistakably nepochybně
unmistakeable nezaměnitelný
unmistakeably neklamně
unmistakeably nepochybně
unmitigated neoslabený
unmitigated nezkrocený
unmitigated nezmírněný
unmitigated neztenčený
unmodifiable nemodifikovatelný
unmodified nezměněný
unmolested v klidu
unmolested nerušený
unmorality nemravnost
unmotivated nemotivovaný
unmount odmontovat
unmounted odmontovaný
unmoved nedotčený
unmoved nepohnutý
unmurmuring nereptající
unmusical nemuzikální
unmusically nemuzikálně
unnamed nepojmenovaný
unnatural abnormální
unnatural nepřirozený
unnaturally nepřirozeně
unnavigable nesplavný
unnecessarily nadbytečně
unnecessarily zbytečně
unnecessary nepotřebný
unnecessary zbytečný
unnecessary nadbytečný
unneeded nepotřebný
unneeded zbytečný
unneighbourly nesousedský
unnerve vynervovat
unnerving znervózňující
unnervingly nervujícím způsobem
unnoticeable nepozorovatelný
unnoticed nepovšimnutý
unnumbered neočíslovaný
UNO Organizace spojených národů
UNO OSN
unobjectionable nezávadný
unobjectionable přijatelný
unobliging neochotný
unobservable nepozorovatelný
unobservant nevšímavý
unobserved nepozorovaný
unobtainable nedosažitelný
unobtrusive nenápadný
unobtrusive skromný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy