Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bitch fňukat
bitch děvka
bitch (about) stěžovat si (na)
bitches feny
bitchiness kousavost
bitchiness jízlivost
bitching nadávání
bitchy svárlivý
bitchy nemravný
bitchy kousavý
bitchy jízlivý
bite zabrání
bite uštknutí
bite uštknout
bite ukousnout
bite sousto
bite poštípat
bite pokousat
bite kousnutí
bite bite/bit/bitten
bite kousnout
bite kousat
bite off ukousnout
bite off more than you can chew ukousnout příliš velké sousto
bite the bullet více se snažit
bite the bullet tvrději pracovat
bite the dust umřít
bite the hand that feeds you zle se odvděčit za pomoc
bite your tongue neříkej to!
biter podvodník
biter kousající osoba
biter bit napálený podvodník
bites kouše
biting pronikavý
biting kousavý
biting kousající
bitingly řezavě
bitingly kousavě
bitmap bitová mapa
bitmap bitmapa
bitrate bitový tok
bits kousky
bits bity
bits and pieces zbytky
bitten pokousaný
bitten kousnutý
bitten bite/bit/bitten
bitten by the same bug mít stejné hobby
bitter ostrý
bitter pravé anglické pivo
bitter trpký
bitter hořký
bitter nemilosrdný
bitter úhlavní
bitter zatrpklý
bitter zarputilý
bitter death krutá smrt
bitter-sweet sladkohořký
bitterest nejnenávistnější
bitterest nejvíce hořký
bitterest nejzahořklejší
bitterly hořce
bittern bukač
bitterness trpkost
bitterness hořkost
bitternut ořechovec
bitters hořká
bittersweet sladkohořký
bittiness mrňavost
bitty útržkovitý
bitty malinkatý
bitumastic živičný nátěr
bitumen bitumen
bituminize asfaltovat
bituminous živičný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy