Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unobtrusively nenápadně
unobtrusiveness nevtíravost
unoccupancy neobydlenost
unoccupied neobsazený
unoccupied neobydlený
unofficial neoficiální
unofficially neoficiálně
unopened neotevřený
unopposed přijímaný bez odporu
unopposed bez odporu
unordered neuspořádaný
unorganized neorganizovaný
unoriginal nepůvodní
unoriginality neoriginálnost
unorthodox neobvyklý
unorthodox netradiční
unorthodox neortodoxní
unorthodoxy nelpění na víře
unowned nevlastněný
unpacific neklidný
unpack rozbalit
unpack vybalit
unpacking rozbalování
unpacking vybalování
unpaid nezaplacený
unpainful bezbolestný
unpainted nenabarvený
unpaired nespárovaný
unpalatable nechutný
unpalatable nepoživatelný
unpalatable nepříjemný
unpalatable nestravitelný
unpalatable odporný
unparalleled nevyrovnatelný
unparalleled bezpříkladný
unpardonable neodpustitelný
unpardonable neomluvitelný
unpasteurised nepasterizovaný
unpasteurized nepasterizovaný
unpatented nepatentovaný
unpatriotic nevlastenecký
unpaved nezpevněný
unperformed nevykonaný
unperson neexistující člověk
unpersuasive nepřesvědčivý
unperturbed nevzrušený
unphysical nefyzikální
unpick rozpárat
unpierced nepropíchnutý
unpin odepnout
unpin odšpendlit
unplanned neplánovaný
unplanted samorostlý
unplayability nehratelnost
unplayable nehratelný
unpleasant nepříjemný
unpleasantly nepříjemně
unpleasantly protivně
unpleasantness nepříjemnost
unpleasantness protivnost
unplug vypnout
unplugged hudební vystoupení bez elektřiny
unplugged vystoupení bez elektřiny
unplugged odpojený
unpoetical nepoetický
unpointed tupý
unpointed nezahrocený
unpolite nezdvořilý
unpolitical politický
unpolitical nepolitický
unpolluted neznečištěný
unpopular nepopulární
unpopularity neoblíbenost
unpopularity nepopulárnost
unportable nepřenosný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy