Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unpractical nepraktický
unpractical nešikovný
unpractised necvičený
unpractised nezkušený
unprecedented neslýchaný
unprecedented nebývalý
unprecedented bezprecedentní
unprecedentedly nebývale
unpredictability nepředvídatelnost
unpredictable nepředvídatelný
unpredictably nepředvídatelně
unprejudiced nepředpojatý
unprejudiced nezaujatý
unpremeditated neúmyslný
unpremeditated neuvážený
unprepared nepřipravený
unpreparedness nepřipravenost
unprepossessing neatraktivní
unprescribed nepředepsaný
unpreserved nezachovaný
unpretending skromný
unpretentious nenáročný
unpretentious skromný
unpriced neoceněný
unpriced resources neoceněné zdroje
unprincipled bezcharakterní
unprincipled bezzásadový
unprintable netisknutelný
unprinted nepotištěný
unprivileged neprivilegovaný
unproblematic nekomplikovaný
unprocessed nezpracovaný
unproductive neproduktivní
unprofessional neprofesionální
unprofitable nevýnosný
unprofitable neziskový
unprofitably nevýnosně
unpromising málo slibný
unprompted samovolný
unprompted spontánní
unpronounceable nevyslovitelný
unpropitious neblahý
unpropitious nepříznivý
unprotected nechráněný
unprovability nedokazatelnost
unprovable nedokazatelný
unprove nedokázaný
unprove neosvědčený
unprove neověřený
unproved nedokázaný
unproven nedokázaný
unproven neověřený
unprovided nevybavený
unprovoked nedokázaný
unpublishable nepublikovatelný
unpublished nepublikovaný
unpunctual nedochvilný
unpunctual nepřesný
unpunctuality nedochvilnost
unpunished nepotrestaný
unqualified nekvalifikovaný
unquantifiable neměřitelný
unquantifiable nevypočítatelný
unquenchable neuhasitelný
unquestionable nesporný
unquestionably nesporně
unquestioned nepochybný
unquestioning nekritický
unquestioningly bezpodmínečně
unquiet neklidný
unquiet nepokojný
unquotable necitovatelný
unquote konec citátu
unquoted necitovaný
unraisable nepozvednutelný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy