Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unratified neratifikovaný
unravel rozmotat
unravel rozpadat
unravel rozpárat
unreachable nedosažitelný
unreachable nepřístupný
unread nečtený
unreadability malá čtivost
unreadable nečitelný
unready nepřipravený
unreal imaginární
unreal nereálný
unreal neskutečný
unrealisable nemyslitelný
unrealisable nesrozumitelný
unrealistic nerealistický
unrealistically nerealisticky
unreality nereálnost
unrealizable nedosažitelný
unrealizable nesplnitelný
unrealizable neuskutečnitelný
unreason nerozum
unreasonable nesmyslný
unreasonable nerozumný
unreasonable bezdůvodný
unreasonable nepřiměřený
unreasonableness nerozumnost
unreasonably nerozumně
unreasonably nesmyslně
unreasonably přehnaně
unreasoning nemyslící
unreasoning bezdůvodný
unreasoning neopodstatněný
unreasoning nesmyslný
unreceived neobdržený
unreceptive málo vnímavý
unrecognisable nepoznatelný
unrecognisably nepoznatelně
unrecognised nerozpoznaný
unrecognizable nepoznatelný
unrecognized nepoznaný
unrecognized nerozpoznaný
unrecommended nedoporučený
unreconciled nesmířený
unreconstructed staromódní
unrecorded nezaznamenaný
unrecoverable nenahraditelný
unredeemable neumořitelný
unredeemable nevyplatitelný
unredeemed nevykoupený
unredeemed nevyplacený
unreel odvíjet
unreel odvinout
unrefined nerafinovaný
unrefined nevytříbený
unrefined surový
unreformed nereformovaný
unrefreshed neosvěžený
unregenerate beznadějně špatný
unregenerate nepřesvědčený
unregenerate tvrdohlavý
unregistered neregistrovaný
unregistered neregistrovaný
unrehearsed nepřipravený
unrelated nebýt v příbuzenském vztahu
unrelated nesouvisející
unreleasable nepropustitelný
unreleasable neuvolnitelný
unreleased neuvolněný
unreleased nevydaný
unrelenting neúplatný
unrelenting nepoddajný
unrelenting nepovolný
unrelentingly bezcitně
unreliability nespolehlivost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy