Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unreliable nespolehlivý
unreliably neloajálně
unremarkable ničím pozoruhodný
unremembered nezapamatovaný
unremitting neustálý
unremittingly neustále
unrepairable neopravitelný
unrepeatability neopakovatelnost
unrepeatable jedinečný
unrepeatable neopakovatelný
unrepeated jednorázový
unrepentant zatvrzelý
unrepentant nekajícný
unrepentantly zatvrzelý
unreported nenahlášený
unreported income utajený příjem
unrepresentable nezastupovatelný
unrepresentative nereprezentativní
unreproducible neopakovatelný
unreproducible nereprodukovatelný
unrequited neopětovaný
unreserved bezvýhradný
unreservedly bezvýhradně
unreservedly upřímně
unresisting poddajný
unresolvable nerozlišitelný
unresolved nevyřešený
unresponsive nereagující
unresponsiveness neschopnost reagovat
unrest nepokoj
unrest neklid
unrestored neobnovený
unrestrained nespoutaný
unrestrained nevázaný
unrestricted neomezený
unrewarded neodměněný
unriddle rozluštit
unriddle rozřešit
unrighteous nepoctivý
unrighteous nespravedlivý
unrighteousness nečestnost
unripe nezralý
unrivalled nesrovnatelný
unroll rozbalit
unroll rozvinout se
unromantic neromantický
unruffled hladký
unruffled klidný
unruffled nevzrušený
unruffled vyrovnaný
unruliness vzpurnost
unruly neposlušný
unruly nespořádaný
unruly neukázněný
unsaddle shodit ze sedla
unsafe nebezpečný
unsafe nejistý
unsafe nespolehlivý
unsafe nezabezpečený
unsafe riskantní
unsafely nebezpečně
unsafeness nejistota
unsaid nevyslovený
unsalable neprodejný
unsaleable neprodejný
unsaleable commodities neprodejné zboží
unsalted neosolený
unsanitary nehygienický
unsanitary nezdravý
unsatisfactorily neuspokojivě
unsatisfactoriness neuspokojivost
unsatisfactory neuspokojivý
unsatisfiable neuspokojitelný
unsatisfied nespokojený
unsatisfying neuspokojující

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy