Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unsaturated nenasycený
unsaved neuložený
unsavory sprostý
unsavory bez chuti
unsavory odporný
unsavory neslušný
unsavory vulgární
unsavory nechutný
unsavoury nechutný
unsay odříci
unsay odvolat
unscathed nezraněný
unscheduled nerozvržený
unscholarly nevědecký
unschooled neškolený
unschooled nezkušený
unscientific nevědecký
unscramble dešifrovat
unscrew odšroubovat
unscripted improvizovaný
unscrupulous bezohledný
unseal odpečetit
unsealable neutěsnitelný
unsealable nezapečetitelný
unsearchable nevyzpytatelný
unseasonable nevhodný
unseasonably neobvykle pro období
unseasonal nepodléhající sezónnosti
unseat sesadit
unseat zbavit místa
unseaworthiness neschopnost plavby
unsectarian nesektářský
unsecured nekrytý
unsecured nezabezpečený
unsecured nezajištěný
unsecured nezaručený
unsecured loan nezabezpečená půjčka
unsecured loan nezaručený úvěr
unsecured loan nejištěný úvěr
unseeded nenasazený
unseeing nevidící
unseemly nemístně
unseemly nevhodně
unseen neviditelný
unselected nezvolený
unselected vybraný náhodně
unselected nevybraný
unselfish nesobecký
unselfishly nesobecky
unselfishness nesobeckost
unselfishness obětavost
unsellable neprodejný
unsensational nenapínavý
unsent neodeslaný
unsent neposlaný
unsentimental nesentimentální
unserviceable nepoužitelný
unset neurovnaný
unset neusazený
unsettle rozrušit
unsettle vyrušit
unsettle zneklidnit
unsettled nevyrovnaný
unsettled neustálený
unsettled nestálý
unsettling znepokojující
unsettling rušící
unshackle odpoutat
unshackle vysvobodit
unshaded nestínovaný
unshakable neochvějný
unshakeable neochvějný
unshaken neochvějný
unshapely neforemný
unsharable nedělitelný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy