Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unshaved neoholený
unshaven neoholený
unsheathe vytasit meč
unsheathe vytasit
unshielded nestíněný
unshockable otrlý
unshod bosý
unshod neobutý
unshorn neostříhané např. vlasy
unshorn neostříhaný
unshrinking nebojácný
unsighted nespatřitelný
unsightliness nevzhlednost
unsightly nevzhledný
unsigned nepodepsaný
unsinkable nepotopitelný
unskilful neobratný
unskilled nekvalifikovaný
unsleeping bdělý
unsleeping nespící
unsmilingly bez úsměvu
unsnap otevřít rozepnutím
unsnarl rozmotat
unsociable nespolečenský
unsocial nesociální
unsold neprodaný
unsolder odpájet
unsolicited nevyžádaný
unsolvable neřešitelný
unsolved nevyřešený
unsophisticated nesložitý
unsophisticated prostý
unsophistication jednoduchost
unsorted netříděný
unsought nežádaný
unsound nespolehlivý
unsound nesprávný
unsound nezdravý
unsoundness chatrnost
unsoundness nezdravost
unsown neosetý
unsparing nešetřící
unsparing štědrý
unspeakable nepopsatelný
unspeakable nevýslovný
unspeakably nevýslovně
unspecialized nespecializovaný
unspecific neurčitý
unspecified nespecifikovaný
unspectacular nenápadný
unspent neutracený
unspent nevynaložený
unspoiled nenarušený
unspoiled nezkažený
unspoilt nezkažený
unspoken nevyslovený
unsportsmanlike nesportovní chování
unstable nestabilní
unstable nestálý
unstable labilní
unstamped neoražený
unstated nevyřčený
unsteadily vratce
unsteadiness vratkost
unsteady kolísavý
unsteady nestálý
unsteady nepevný
unsteady vratký
unsteady drainage flowing neustálené drenážní proudění
unsterilized nesterilizovaný
unstinted štědrý
unstintingly štědře
unstop uvolnit
unstoppable nezastavitelný
unstoppable nezadržitelný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy