Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unstoppably nezastavitelně
unstopped nezastavený
unstoppered nezazátkovaný
unstrap sejmout
unstrap uvolnit
unstressed nepřízvučný
unstretchable neelastický
unstretchable nepružný
unstructured nestrukturovaný
unstrung uvolněný
unstuck odlepený
unstudied nenucený
unstudied samovolný
unstylish nemoderní
unsubsidized nepodporovaný
unsubstantial nehmotný
unsubstantiated nedoložený
unsubstantiated neopodstatněný
unsubstantiated nepodložený
unsubtle zřejmý
unsubtly znatelně
unsuccessful neúspěšný
unsuccessful in life zkrachovaná existence
unsuccessfully neúspěšně
unsufferable nesnesitelný
unsugared nepocukrovaný
unsuitability nevhodnost
unsuitable nevhodný
unsuitable nevyhovující
unsuitableness nevhodnost
unsuitably nemístně
unsuited nevhodný
unsuited nevyhovující
unsullied bezúhonný
unsung neopěvovaný
unsupervised nehlídaný
unsupportable neobhajitelný
unsupportable nesnesitelný
unsupported nepodporovaný
unsure nejistý
unsurmountable nepřekonatelný
unsurpassable nepřekonatelný
unsurpassed nepřekonatelný
unsurpassed nepředstižitelný
unsurprised nepřekvapený
unsurprising nepřekvapující
unsurprisingly nepřekvapitelně
unsurprisingly nepřekvapivě
unsurvivable nepřežitelný
unsuspected netušený
unsuspecting důvěřivý
unsuspecting nemající ponětí
unsuspecting nemající tušení
unsuspecting netušící nic
unsustainable neudržitelný
unswappable neprohoditelný
unswappable nevyměnitelný
unsweetened neoslazený
unswerving neochvějný
unswerving pevný
unswervingly neochvějně
unsymmetric nesymetrický
unsymmetric nesouměrný
unsymmetrical nesouměrný
unsymmetrical nesymetrický
unsympathetic nesoucitný
unsympathetic nesympatický
unsympathetically nesoucitně
unsystematic nesystematický
untactful netaktní
untagged neoznačený
untainted nezkažený
untamed nezkrocený
untangle rozvázat
untanned nevyčiněný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy