Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
untapped nevyužitý
untasted neochutnaný
untaught neškolený
untaught neučený
untaught nevzdělaný
untaxed nezdaněný
unteach odnaučit
unteach odvyknout
unteachable nenaučitelný
untechnical neodborný
untenability neudržitelnost
untenable neudržitelný
untenable neobhajitelný
untest netestovaný
untest neověřený
untest nevyzkoušený
untested nevyzkoušený
unthinkable nemyslitelný
unthinkably nemyslitelně
unthinking bezmyšlenkovitý
unthinking bezstarostný
unthinking nemyslící
unthinkingly bezmyšlenkovitě
unthought nepředvídaný
unthought neočekávaný
unthought-of netušený
unthought-of nevzpomenutý
untidier neuklizenější
untidiest nejneuklizenější
untidily neupraveně
untidily neuspořádaně
untidiness lajdáckost
untidiness nedbalost
untidiness nepořádek
untidiness nepořádnost
untidiness neupravenost
untidy nedbalý
untidy nepořádný
untidy neuklizený
untidy neupravený
untidy neuspořádaný
untie rozvázat
untie odpoutat
untie odvázat
until dokud
until
until do
until dokud... než
until než
until dokud ne
until recently donedávna
untimely předčasně
untired neunavený
untiring neúnavný
untitled neoznačený
untitled neurozený
unto ke
unto vůči
untold nevýslovný
untouchable nedotknutelný
untouched nedotčený
untouched neovlivněný
untouched netknutý
untoward nečekaný
untoward neobvyklý
untraceable nevysledovatelný
untraceable nevypátratelný
untraditional netradiční
untrained netrénovaný
untrammelled neomezený
untrammelled nespoutaný
untranslatable nepřeložitelný
untranslated nepřeložený
untransportable nepřenosný
untransportable nepřepravitelný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy