Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
untrappable nepolapitelný
untreatable nevyléčitelný
untreated neléčený
untried nevyzkoušený
untrodden nepošlapaný
untroubled klidný
untrue falešný
untrue lživý
untrue nečestný
untrue nepravda
untrue nepravdivý
untrue nepřesný
untrue nesprávný
untruly nepravdivě
untrustworthiness nedůvěryhodnost
untrustworthy nespolehlivý
untrustworthy nedůvěryhodný
untruth nepravda
untruthful lživý
untruthful prolhaný
untruthfully prolhaně
untune rozladit
untutored neškolený
untutored nevzdělaný
untwist rozplést
untyped nedefinovaný typem
untypical netypický
untypically nevšedně
unusable nepotřebný
unusable nepoužitelný
unusably nepoužitelně
unused nepoužitý
unused nepoužívaný
unusted nepřizpůsobený
unusual neobyčejný
unusual mimořádný
unusual neobvyklý
unusually mimořádně
unusually neobvykle
unutterable nevýslovný
unutterably nevýslovně
unvalued nehodnotný
unvalued bezvýznamný
unvanquished neporažený
unvarnished nenalakovaný
unvarying neměnný
unveil odhalit
unveil prozradit
unveiled nezahalený
unventilated nevětraný
unverifiable neověřitelný
unverified neověřený
unvisitable nenavštívitelný
unvoiced nevyslovený
unvoiced neznělý
unwanted nechtěný
unwanted nevítaný
unwanted nežádoucí
unwarily neopatrně
unwariness neopatrnost
unwarrantable neomluvitelný
unwarrantable neospravedlnitelný
unwarrantable nezaručitelný
unwarrantably neomluvitelně
unwarranted nedovolený
unwarranted neoprávněný
unwarranted nezaručený
unwary neopatrný
unwary nerozvážný
unwashed nemytý
unwatched nehlídaný
unwavering nepohnutý
unwavering neochvějný
unwavering upřený
unwaveringly neochvějně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy