Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unwaveringly nepohnutě
unwaveringly upřeně
unwaxed nenavoskovaný
unwearying neunavující
unwed neženatý
unwed neprovdaná
unwedded svobodná
unwedge odklínovat
unweighted nezatížený
unwelcome nevítaný
unwelcoming nepřívětivý
unwell nemocný
unwholesome nezdravý
unwholesomeness odpornost
unwieldy neohrabaný
unwieldy nepraktický
unwieldy neskladný
unwilling bezděčný
unwilling neochotný
unwillingly neochotně
unwillingness neochota
unwind vyvinout
unwind vyvinu
unwind vyvinul
unwind odmotat
unwind odvíjet
unwind odvinout
unwind rozmotat
unwind rozvinout
unwind oneself from vyvinout se
unwinder odvíjecí stojan
unwinds uvolnit
unwinds odmotat
unwisdom nemoudrost
unwisdom nerozum
unwise nerozumný
unwisely nerozumně
unwished nechtěný
unwittingly nevědomky
unwonted neobvyklý
unwonted nezvyklý
unwontedly neobvykle
unwooded nezalesněný
unworkability neproveditelnost
unworkable nedosažitelný
unworkable neproveditelný
unworldliness nezemskost
unworldliness nadhled
unworldly nezištně
unworldly nezkušeně
unworn neobnošený
unworried nevzrušený
unworthily nehodně
unworthiness nehodnost
unworthy nehodný
unwound rozmotaný
unwound rozpletený
unwound uvolněný
unwounded nezraněný
unwoven netkaný
unwoven rozpletený
unwrap rozbalit
unwrap vybalit
unwrapped vybalený
unwrapped rozbalený
unwritten nenapsaný
unwritten nepsaný
unwrought nezpracovaný
unwrought surový
unwrought neopracovaný
unyielding neoblomný
unyielding neústupný
unyoke odpřáhnout
unyoke vypřáhnout
unzip dekomprimovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy