Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bituminous bituminózní
bituminous coal černé uhlí
bitwise bitový
bitwise bitově
bivalent bivalentní
bivalve škeble
bivariate mající dvě proměnné
bivouac bivak
bivouac tábořit pod širým nebem
biweekly dvoutýdenně
biweekly čtrnáctidenně
biz byznys
bizarre abnormální
bizarre prapodivný
bizarre zvláštní
bizarre divný
bizarre bizarní
bizarrely bizarně
bizarreness podivnost
bizarreness bizarnost
bizonal bizonální
blab žvanit
blab vyžvanit
blab tlachat
blab klábosit
blab žvásty
blab out vyžvanit
blab out vyzradit
black černá
black černo
black černit
black tma
black temnota
black saze
black načernit
black černidlo
black začernit
black čerň
black černoch
black temný
black tmavý
black černošský
black černý
black and blue černomodrý
black and white černé na bílém
black and white černobílý
black and white photo černobílá fotografie
black box černá skříňka
Black Data List Černý seznam
Black Elk Černý jelen (nikoli Černý los)
black eye monokl
Black Forest Černý les
Black Friday krach burzy
Black Hawk Černý jestřáb
black heart borůvka
black hole černá díra
black humor černý humor
black ice náledí
black magic černá magie
black market šmelařit
black market černý trh
black marketeer šmelinář
black marketeer nepoctivý trhovec
black out začernit
black out cenzurovat
black pudding jelito
Black Sea Černé moře
black-and-blue celý modrý
black-and-white černé na bílém
black-jack pirátská vlajka
black-list černá listina
black-listed nezvaný
black-market šmelařit
blackamoor mouřenín
blackamoor negr

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy