Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unzip rozepnout
UOK yoU OK?
up nahoru
up nahoře
up vzhůru
up na
up in arms ve zbrani
up the river proti proudu řeky
up to až k
up to po
up to až do
up to date aktualizovaný
up to date aktualní
up to date moderní
up to date současný
up to now dosud
up to now dosavadní
up to now doteď
up to the present da dodnes
up until až do
up until dokud
up yours! nasrat!
up-front předem např. platba
up-front zálohovaný
up-to-date aktuální
up-to-date nejnovější
upbeat radostný
upbraid zkritizovat
upbraid kritizovat
upbraid kárat
upbraid vyčítat
upbringing výchova
upcoming aktuální
upcoming nastávající
upcountry vnitrozemí
update zmodernizovat
update aktualizace
update aktualizovat
update modernizovat
update opravit
update update
updated aktualizovaný
updater osoba provádějící aktualizaci
updates aktualizace
updating aktualizace
updating aktualizování
updating aktualizující
upfield směrem k soupeři
upfront čestný
upfront předem např. platba
upfront zálohovaný
upgradability modernizovatelnost (obnovitelnost v novějším provedení)
upgradable zlepšitelný
upgrade zdokonalení
upgrade modernizovat
upgrade upgrade
upgrade aktualizace
upgrade aktualizovat
upgrade obohacovat
upgrade obohatit
upgrade rozšířit
upgrade vylepšit
upgrade zušlechtit
upgrade zušlechťovat
upgradeable schopný upgrade
upgradeable vylepšitelný
upgraded vylepšený
upgrades aktualizace
upgrades aktualizuje
upgrades vylepšení
upgrades vylepšuje
upgrading aktualizace
upgrading aktualizování
upgrading aktualizující
upgrading obohacování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy