Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
upgrading vylepšování
upgrading zušlechťování
upgrading zlepšení
upheaval pozdvižení
upheave zdvihnout
upheave zvednout
upheld uphold/upheld/upheld
upheld dodržovaný
upheld prosazovaný
uphill do kopce
uphill nahoru
uphold uphold/upheld/upheld
uphold prosazovat
uphold udržovat
upholder zastánce
upholder příznivec
upholding prosazování
upholding udržování
upholster vyčalounit
upholster čalounit
upholster vyčalounovat
upholstered čalouněný
upholsterer čalouník
upholstery čalounění
upholstery vycpávka
upkeep údržba
upkeep udržování
upland vrchovina
uplands vrchoviny
uplift povznést
uplift zvedání
uplifting povznášející
upload nahrání do sítě
upload upload
upmarket výběrový
upmost nejhořejší
upon při
upon po
upon o
upon nad
upon pozice
upon na
upon his arrival při jeho příchodu
upon my life namouduši
upon my life jako že žiji
upon my life čestné slovo
upon my word na mou čest
upon the whole vcelku
upon what score z jaké příčiny
upon what score z jakého důvodu
UPP princip uživatel platí
upper svrchní
upper hořejší
upper horní
upper vrchní
upper bound horní hranice
upper case velkými písmeny
upper case velká písmena
upper class vyšší třída
upper class vysoká společnost
upper crust horních deset tisíc
Upper Silesia Horní Slezsko
upper water horní voda
upper-case velká písmena
upper-class vysoká společnost
uppercase napsaný velkými písmeny
uppercut druh úderu v boxu
uppercut úder zvedák
uppermost nejhořejší
uppish arogantní
uppity povyšující se
uppity povýšený
upraise povznést
upraise pozdvihnout
upraise pozvednout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy