Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
uprate zkvalitnit
uprear pozvednout
upright čestný
upright poctivý
upright svislý
upright vzpřímený
upright piano pianino
uprightly vzpřímeně
uprightness čestnost
uprightness svislost
uprise vznik
uprise povstat
uprising povstání
upriver proti proudu
uproar povyk
uproarious hlučný
uproariously bouřlivě
uproot vykořenit
ups zvedá
ups and downs zdary a nezdary
ups and downs zvlněný terén
upset upset/upset/upset
upset rozčilený
upset rozčílit
upset rozrušený
upset rozrušit
upset zneklidněný
upset zneklidnit
upset znepokojení
upset the applecart překazit plán
upsets rozčiluje
upsetting překocení
upsetting rozčilující
upsetting rozrušující
upsetting zneklidňující
upsetting znervózňující
upshot závěr
upside budoucí
upside perspektivní
upside down hlavou dolů
upside down na ruby
upside down naruby
upside down nohama vzhůru
upside down v obrácené poloze
upside down vzhůru nohama
upside down obrácený
upside-down převrácený
upside-down vzhůru nohama
upsilon ypsilon
upstage jsoucí v pozadí
upstairs nahoře
upstairs o poschodí výše
upstairs nahoru
upstanding bezúhonný
upstanding čestný
upstanding poctivý
upstanding vzpřímený
upstart který se náhle objevil
upstart povýšenec
upstart zbohatlík
upstart nový
upstart nedávný
upstate z venkova
upstate na venkov
upstate do severního vnitrozemí státu
upstate z vnitrozemí
upstate ze severní části státu
upstate z severního vnitrozemí státu
upstate New York severní část New Yorku
upstream proti proudu
upstream protisměr
upstroke zdvih
upsurge eskalace
upswing exploze
upswing konjunktura

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy