Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
upswing náhlý vzestup
upswing rozmach
uptake absorpce
uptake požívání
uptake zdvihání
uptake adsorpce
upthrust vztlak
upthrust zdvih
uptight napnutý
Upton Upton
uptown okraj města
uptown okrajová část města
upturn konjunktura
upturn zlepšení
upturn zlepšení
upturn obrat směrem nahoru
upturn vzestup
upward stoupající
upward vzestupný
upward nahoru
upward směrem nahoru
upward pressure vztlak
upward trend stoupající vývoj
upward trend vzestupný trend
upward trend vzestupný vývoj
upwardly vzestupně
upwards vzhůru
upwards směrem nahoru
upwind proti větru
Ural Mountains Pohoří Ural
uraninite uranin
uraninite smolinec
uranium uran
Uranus Uran
urate urát
uration přísaha
urban městský
urban agglomeration sídelní aglomerace
urban landscape sídelní krajina
urban legend mýtus
urban settlement sídelní aglomerace
urbane zdvořilý
urbanisation urbanizace
urbanise urbanizovat
urbanity jemnost
urbanity zdvořilost
urbanization urbanizace
urbanize urbanizovat
urchin rošťák
urchin darebák
urchin uličník
Urdu urdština
ure zapřísahat
urea močovina
ured odvolal
ured vzdal se
ureter močovod
urethane polyuretan
urethane uretan
urethra močová trubice
urethra močovod
urethra uretra
urethrae močová trubice
urethral týkající se močové trubice
urethral uretrální
urethritis uretritida
urge naléhat
urge naléhání
urge nutit
urge pobídka
urge pobídnout
urge pobízet
urge podněcovat
urge popohnat
urge prosazovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy