Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
urge nutkání
urged urgovaný
urgency naléhavost
urgent nutný
urgent naléhavý
urgent urgentní
urgently naléhavě
urgently urgentně
urges naléhá
urges urguje
urging naléhání
urging nutící
urging urgování
uric močový
urinal pisoár
urinalysis rozbor moče
urinary močový
urinary bladder močový měchýř
urinate vymočit se
urinate močit
urinated močil
urinating močení
urination močení
urine moč
urinogenital urinogenitální
URLCM yoU aRe weLCoMe
urn urna
urodynia urodynie
urologist urolog
urology urologie
Urquhart Urquhart
URRP University Resident Research Program
Ursa Major Velká Medvědice
Ursa Minor Malá Medvědice
ursine medvědí
ursine medvědovitý
Ursula ženské křestní jméno
urticaria kopřivka
Uruguay Uruguay
Uruguayan obyvatel Uruguaye
Uruguayans obyvatelé Uruguaye
Urumqi město - Čína
us nám
us nás
us námi
USA Spojené státy americké
usability použitelnost
usable použivatelné
usable použitelný
usable upotřebitelný
usably použitelně
USAF United States Air Force
USAFA United States Air Force Academy
USAFE United States Air Forces in Europe
usage využití
usage upotřebení
usage způsob zacházení
usage užívání
usage užití
usage zvyklost
usages použití
usages užívání
usance směnečná lhůta
usance uzance
USCG United States Coast Guard
USDA ministerstvo zemědělství USA
use použít
use používat
use užít
use užívat
use využít
use použití
use používání
use využívat
use užití

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy