Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
uteri dělohy
uteri dělohy
uteri děloha
uterine děloha
uterine děložní
uterus děloha
uterus uterus
uterus děloha
utilisation utilizace
utilisation využití
utilise upotřebit
utilise využít
utilised využitý
utilising využití
utilitarian utilitární
utilitarian prospěchář
utilitarian prospěchářský
utilitarian utilitářský
utilitarianism prospěchářství
utilitarianism utilitarismus
utilities nástroje
utilities podniky
utilities vybavení
utility užitek
utility užitná hodnota
utility utilita
utility obslužný
utility pomůcka
utility prospěšnost
utility přínosnost
utility užitečnost
utility užitkový
utility criteria kritérium užitečnosti
utility function funkce užitečnosti
utility goods statky
utility goods užitné zboží
utility room domácí dílna
utilization upotřebení
utilization využití
utilization spotřebování
utilization utilizace (mikrobiologie)
utilization užití
utilize zpracovat
utilize využít
utilize upotřebit
utilize užít
utilize použít
utilize zužitkovat
utilized použil
utilized upotřebil
utilized užil
utilized využil
utilized využitý
utilized zpracoval
utilized zužitkoval
utilized zužitkovaný
utilizing používající
utmost maximální
utmost mezní
utmost největší
utopia utopie
utopian utopický
utopian utopista
utopian utopistický
Utrecht město - Holandsko
UTT Under The Table
utter absolutní
utter naprostý
utter pronést
utter totální
utter úplný
utter vyslovit
utterance prohlášení
utterance projev
utterances prohlášení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy