Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
utterances projevy
uttered pronesený
uttered vyslovený
utterer distributor padělaných peněz
utterer řečník
uttering vyřknutí
uttering vyslovení
utterly zcela
utterly naprosto
utterly úplně
utterly absolutně
utterly totálně
uttermost maximální
uttermost nesmírný
UV Ultraviolet
uvula čípek
uvula uvula
uvula uvulární
uvular čípkový
uxorious pod pantoflem
uxoriousness oddanost manželce
Uzbekistan Uzbekistán
Uzhgorod Užhorod
Uzhhorod Užhorod
V neck výstřih do V
V sign znamení vítězství
V-neck výstřih do V
V/STOL kolmo startující
vacancy prázdnota
vacancy volný pokoj
vacancy volno
vacancy dovolená
vacancy vakance
vacancy volné místo
vacancy neobsazené místo
vacant neobydlený
vacant volný
vacant prázdný
vacant neobsazený
vacantly nepřítomně
vacate vyprázdnit
vacate uvolnit
vacate opustit
vacate vyklidit
vacated opuštěný
vacates uvolňuje
vacating opouštějící
vacation prázdniny
vacation vyprázdnění
vacation dovolená
vacation home víkendový dům
vacation spot rekreační oblast
vacationer rekreant
vacationers rekreanti
vacationing rekreování se
vacationist rekreant
vacationist výletník
vacations prázdniny
vacations dovolené
vaccinate očkovat
vaccinate naočkovat
vaccinated očkovaný
vaccinated očkoval
vaccinated naočkoval
vaccination vakcinace
vaccination očkování
vaccine vakcína
vacillate váhat
vacillating kolísající
vacillating váhající
vacillation váhání
Vaclav Václav
vacua vzduchoprázdna
vacua vakuum
vacuity bezobsažnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy