Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
vacuity dutina
vacuity prázdnota
vacuolate s dutinkami
vacuole dutinka
vacuole vakuola
vacuole část buňky naplněná tekutinou
vacuous bezduchý
vacuous prázdný
vacuous tupý
vacuously bezduše
vacuousness bezduchost
vacuum vysát
vacuum vyluxovat
vacuum luxovat
vacuum vysávat
vacuum podtlakový
vacuum vakuum
vacuum podtlak
vacuum vakuovaný
vacuum vakuový
vacuum vzduchoprázdno
vacuum vzduchoprazdný
vacuum bomb vakuová bomba
vacuum bottle termoska
vacuum chamber podtlaková komora
vacuum cleaner vysavač
vacuum flask termoska
vacuum gage vakuometr
vacuum gauge vakuometr
vacuum pump vývěva
vacuum pump vakuová pumpa
vacuum pump sací pumpa
vacuum tube elektronka
vacuum tube výbojka
vacuum-clean vysávat vysavačem
vacuum-packed vakuově baleno
vacuumed evakuováno
vacuuming vysávání
vacuums vysavače
vade mecum příručka
Vaduz Vaduz
vagabond vagabund
vagabond tulák
vagabondage toulání se
vagabondage toulání
vagabonds vagabundi
vagaries rozmary
vagarious rozmarný
vagary vrtoch
vagary nápad
vagina pochva
vagina vagina
vaginae poševní
vaginal poševní
vaginally vaginálně
vaginas vagíny
vaginitis vaginitida
vagrancy tuláctví
vagrant tulák
vagrantly tulácky
vague nejasný
vague neurčitý
vague blíže nedefinovaný
vague matný
vague mnohoznačný
vague nepřesný
vague nevyjasněný
vague nezřetelný
vague vágní
vague zběžný
vaguely nejasně
vagueness nejasnost
vaguer nejasnější
vaguest nejnejasnější
Vail Vail

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy