Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
vail spropitné
vail úplatek
vail odměna
vain marný
vain ješitný
vain nafoukaný
vain domýšlivý
vain marnivý
vain nadutý
vain neužitečný
vain planý
vain zbytečný
vainer ješitnější
vainer zbytečnější
vainest nejzbytečnější
vainglorious nafoukaný
vaingloriously nafoukanost
vainglory nafoukanost
vainly marně
valance záclonka
vale údolí
vale of tears (valley of tears) slzavé údolí
valediction rozloučení
valedictorian student pronášející řeč na rozloučenou
valedictory loučící se
valence mocenství
valence valence
valence electron valenční elektron
valences valence
Valencia Valencia
valency mocenství
valency valence
Valentin Valentýn
valentine valentinka
Valentine s Day Den sv. Valentina
valentines valentinky
Valerie Valerie
Valery Valery
vales údolí
valet komorník
valets komorníci
valetudinarian hypochondr
valetudinarianism nezdravost
Valhalla vikingské nebe
valiance udatnost
valiant udatný
valiant statečný
valiantly udatně
valid mocný
valid právoplatný
valid platný
valid silný
valid odůvodněný
valid oprávněný
valid validní
validate zkontrolovat platnost
validate potvrdit
validate ověřit platnost
validate osvědčit
validate ověřit
validate ratifikovat
validate schválit
validate validovat
validate uznat platným
validated potvrzený
validated ověřený
validates stvrzuje
validates potvrzuje
validating ověřování
validation ověřování
validation validace
validation ověření správnosti
validation potvrzení
validation ratifikace
validation stvrzení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy