Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
validity platnost
validly platně
validness platnost
valine valin
valise malé zavazadlo
valise brašna
valise taška
valise torna
Valium valium
Valkyrie bohyně norské mytologie
Vallejo Vallejo
Valletta Valletta
Valletta Valletta
Valletta hl.m. - Malta
valley dolina
valley údolí
valley stream bed dno údolního toku
valleys údolí
Valois Valois
valor hrdinská statečnost
valorization valorizace
valorization zhodnocení
valorize valorizovat
valorize zhodnotit
valorous hrdinsky statečný
valorous neohrožený
valorous srdnatý
valorous udatný
valorously hrdinsky statečně
valour chrabrost
valour odvaha
valour srdnatost
valour hrdinská statečnost
Valparaiso přístavní město v Chile
valuable hodnotný
valuable cenný
valuable property (valuables) hodnotný majetek
valuables cennosti
valuables ceniny
valuably cenně
valuate ohodnotit
valuation ohodnocení
valuation oceňování
valuation ocenění
valuation problem problém hodnocení
valuations ohodnocení
value hodnota
value cena
value cenit
value hodnotit
value docenit
value ocenění
value oceňovat
value cenit si
value částka
value bonita
value ocenit
value odhadnout
value ohodnotit
value veličina
value zhodnotit
value added přidaná hodnota
value added tax daň z přidané hodnoty
value formulation vyjádření hodnoty
value index hodnotový ukazatel
value index index hodnoty
value judgements hodnotové soudy
value judgment posouzení ceny
value-added tax daň z přidané hodnoty
value-added tax DPH
valued ceněný
valued cenný
valued oceněný
valueless bezcenný
valuelessness bezcennost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy