Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
vanishes mizí
vanishing mizení
vanishing cream pleťový krém
vanishingly mizivě
vanities marnivosti
vanity ješitnost
vanity domýšlivost
vanity marnivost
vanity plate poznávací značka
vanquish porazit
vanquish potlačit
vanquish přemoci
vanquish zdolat
vanquish zvítězit
vanquishable porazitelný
vanquished přemožený
vanquisher přemožitel
vanquishes přemáhá
vanquishing přemožení
vans dodávky
vantage výhoda
vantage point hledisko
Vanua Levu Vanua Levu
Vanuatu Vanuatu
vapid nudný
vapidity nudnost
vapidly nudně
vapidness nudnost
vapor výpar
vapor trail čára za tryskovým letadlem
vaporing vypařování
vaporisation měnění na kouř
vaporisation odpařování
vaporise vypařovat
vaporised odpařoval
vaporised vypařoval
vaporizable odpařitelný
vaporization vypařování
vaporization evaporace
vaporize vypařovat
vaporized odpařoval
vaporized vypařoval
vaporizer odpařovač
vaporizer rozprašovač
vaporous mlhavý
vaporous párový
vaporous výpary
veg hovorově zelenina
veg zelenina
veg out nečinně trávit čas
Vega Vega
vegan vegan
Vegas Vegas
vegetable zeleninový
vegetable zelenina
vegetable rostlinný
vegetables zelenina
vegetal zeleninový
vegetal vegetativní
vegetarian vegetarián
vegetarian vegetariánka
vegetarian vegetariánský
vegetarian dishes bezmasá jídla
vegetarianism vegetariánství
vegetarians vegetariáni
vegetate vést pasivní existenci
vegetate bujet
vegetate růst jako rostlina
vegetate vegetovat
vegetated porostlý vegetací
vegetates roste jako rostlina
vegetating rostoucí jako rostlina
vegetation vegetace
vegetation rostlinstvo
vegetation hue vegetační zbarvení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy