Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
vending prodávání
vending machine automat
vendor prodejce
vendor obchodník
vendors prodejci
vendue veřejná dražba
veneer dýha
veneer dýhovat
veneer obezdívka
veneer obkládat
veneer plášť
veneer pozlátko
veneered dýhovaný
venerability ctihodnost
venerable ctihodný
venerate uctívat
venerated uctíván
veneration uctívání
venereal pohlavní
venereal venerický
venereal disease pohlavní choroba
venery pohlavní styk
venery soulož
Venetia Benátsko
venetian benátský
Venetian blind druh žaluzie
Veneto část Itálie
Venezuela Venezuela
Venezuelan Venezuelan
vengeance msta
vengeance pomsta
vengeful mstivý
vengefully mstivě
vengefulness mstivost
venial drobný
venial lehký
Venice Venice
venison srnčí
venison jelení
venison maso z jelena
venison srnci
venison zvěřina
Venn Venn
Venn diagram Vennův diagram
Venn diagram množinový diagram
venom jed
venom hadí jed
venom hmyzí jed
venom zloba
venom zášť
venomous jedovatý
venomously jedovatě
venous žilní
vent větrací otvor
vent odplynovat
vent odvzdušnit
vent otvor
vent ventil
vent ventilovat
vent větrání
vent větrat
vent výfuk
vent vzduchovod
vent průduch
ventage průduch
vented s větráním
vented ventilovaný
ventilate provětrat
ventilate větrat
ventilated větraný
ventilates větrá
ventilating větrající
ventilation větrání
ventilation provětrávání
ventilation ventilace

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy