Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ventilation ventilování
ventilation well větrací šachtice (odvodňování)
ventilator ventilátor
ventilator větrák
venting ventilace
venting větrání
ventral břišní
ventrally ventrálně
ventricle jedna z dutin v mozku
ventricle srdeční komora
ventricles srdeční komory
ventricular dutinový
ventriloquism břichomluvectví
ventriloquist břichomluvec
ventriloquy břichomluvectví
vents větrací otvory
Ventura Ventura
venture vystavit riziku
venture odvážit se
venture podnik
venture odvážný
venture hazard
venture hazardní podnik
venture riskovat
venture troufat si
venture troufnout si
venture capital rizikový kapitál
ventured podniknutý
venturer podnikatel
venturers podnikatelé
ventures podniky
venturesome odvážný
venturesomely odvážně
venturesomeness odvážnost
venturi difuzér
venturing cestování do nebezpečí
venturings cesty do nebezpečí
venturous hazardní
venturously hazardně
venturousness hazard
venue místo
venue dějiště
venue místo činu
venue místo konání
venues místa činu
venule žilka
Venus Venuše
Venus Venus
venus flytrap mucholapka podivná
Venus flytrap hmyzožravá rostlina
Vera Vera
veracious pravdomluvný
veraciously pravdomluvně
veracity pravdomluvnost
Veracruz město - Mexiko
veranda veranda
verandah veranda
verandas verandy
verb sloveso
verbal slovní
verbal noun slovesné podstatné jméno
verbalise verbalizovat
verbalization formulace
verbalization verbalizace
verbalization vyjádření
verbalize vyjádřit slovy
verbalize verbalizovat
verbalized vyjádřený slovy
verbalizes vyjadřuje slovy
verbalizing vyjadřující slovy
verbally slovně
verbatim doslovný
verbena druh subtropické rostliny
verbiage mnohomluvnost
verbiage upovídanost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy