Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
verbose užvaněný
verbose mnohomluvný
verbosely mnohomluvně
verbosely upovídaně
verboseness upovídanost
verbosity mnohomluvnost
verbosity upovídanost
verboten zakázaný
verbs slovesa
verdancy zelenost
verdant zelenající se
verdant zelený
verdantly zelenavě
Verde Verde
Verdi Verdi
verdict rozsudek
verdict verdikt
verdigris měděnka
verdure zelené listoví
verdure svěží zeleň
verdure zeleň
verge pokraj
verger kostelník
verges krajnice
Vergil římský poeta
verging hraničící
verging přecházející
veridical pravdivý
verifiability ověřitelnost
verifiable ověřitelnost
verification ověření
verification prověření
verification přezkoušení
verification verifikace
verifications ověření
verified ověřený
verifier ověřovatel
verifier přezkušovač
verifiers ověřovatelé
verifies ověřuje
verify ověřit
verify prošetřit
verify ověřit si
verify potvrdit
verifying ověřující
verily skutečně
verily vpravdě
verisimilar pravděpodobný
verisimilitude pravděpodobnost
veritable opravdový
veritably opravdově
verity pravda
Verlag německy nakladatelství
Vermeer Vermeer
vermeil rumělka
vermicelli těstoviny užší než špagety
vermicelli nudle
vermicide vermicid
vermiculite vermikulit
vermiform červovitý tvar
vermiform appendix slepé střevo
vermilion rumělka
vermilion rumělková barva
vermilion rumělkový
vermillion rumělka
vermillion rumělková barva
vermin otravný člověk
vermin havěť
verminous škodlivý
Vermont Vermont
Vermonter obyvatel Vermontu
vermouth vermut
Vern mužské křestní jméno
Verna Verna
vernacular domorodý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy