Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
vernacular dialektický
vernacular nářeční
vernacular krajový
vernacular argot
vernacular žargon
vernacular slang
vernacular národní jazyk
vernacular hantýrka
vernacular mateřština
vernacular hovorový
vernacular nářeční výraz
vernacular lidový
vernacular dialekt
vernacular nářečí
vernal jarní
vernal equinox jarní rovnodennost
Verne Jules Verne (1828-1905)
Verne Verne
vernier vernier
Vernon Vernon
Verona Verona
veronica rozrazil
Veronika Veronika
verruca bradavice
Versailles město - Francie
versant zkušený
versatile univerzální
versatile mnohostranný
versatile přizpůsobivý
versatile všestranný
versatile toe vratiprst
versatility univerzálnost
verse verš
verse básnit
verse poezie
versed být zručný
versed zběhlý
versed zkušený
verses verše
versicle veršík
versification veršování
versifier osoba vymýšlející verše
versify básnit
versify veršovat
version verze
version varianta
versions verze
verso zadní strana
versus proti
vertebra obratel
vertebrae obratle
vertebrae obratel
vertebral obratlový
vertebrate obratlovec
vertebrates obratlovci
vertex vrchol
vertical svislý
vertical vertikální
vertical kolmý
vertical bar svislítko
vertical drain vertikální drén
vertical drainage vertikální drenáž
vertical landscape relation vertikální vazba krajiny
vertical merger vertikální splynutí
vertical zoning of organisms vertikální zonace organismů
verticality svislost
verticality vertikálnost
vertically svisle
vertically vertikálně
verticalness svislost
vertices vrcholy
verticillate přeslenovitý
vertiginous působící závrať
vertiginous závrativý
vertiginous závratný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy