Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
vertigo závrať
vertwall svislá stěna
verve elán
verve verva
vervet kočkodan
very hodně
very moc
very velice
very velmi
very bezprostřední
very naprosto
very pouhý
very samotný
very samý
very skutečný
very úplný
very vlastní
very high frequency velmi vysoká frekvence
very low frequency velmi nízká frekvence
vesica měchýř
vesicant působící puchýře
vesicant puchýřotvorný
vesicate puchýřovatět
vesicate působit puchýře
vesicate tvořit puchýře
vesicle malý puchýř
vesicle měchýřek
vesicle puchýřek
vesicular puchýřovitý
vesiculate tvořit puchýřky
vesiculate puchýřkovatět
vesper večernice
vespers nešpory
vespers večerní mše
Vespucci italský mořeplavec
vessel plavidlo
vessel nádoba
vessel loď
vessels nádoby
vessels plavidla
vest tílko
vest nátělník
vest tričko
vest pocket kapesní
vest-pocket kapesní
vestal cudná žena
vestal panenský
vestal virgin panna
vested právně zaručený
vested nezadatelný
vestibular vestibulární
vestibular vestibulový
vestibule vestibul
vestige stopa
vestige známka
vestige pozůstatek
vestiges stopy
vestigial nevyvinuté zvíře
vestigial pozůstatkový
vestigial zbytkový
vestigially nevyvinutě
vestment roucho
vestry místnost v kostele
vestry sakristie
vestryman člen farní rady
vests uděluje
vests vesty
vesture háv
vesture roucho
vesture šat
Vesuvius Vesuv
vet prohlédnout
vet veterinář
vetch druh popínavé rostliny
veteran veterán

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy