Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
acc of sama
accede vstoupit
accede přistoupit
accede nastoupit
accede to přistoupit na
accede to přistoupit k
accede to an office nastoupit do úřadu
accede to the throne nastoupit na trůn
accede with st. souhlasit s
acceded vstoupil
acceded souhlasil
acceded přistoupil
acceded nastoupil
accelerate uspíšit
accelerate zrychlovat
accelerate urychlovat
accelerate akcelerovat
accelerate zrychlit
accelerate urychlit
accelerated urychlen
accelerated zrychlený
accelerated erosion zrychlená eroze
accelerates akceleruje
accelerating urychlující
acceleration zrychlení
acceleration urychlení
acceleration akcelerace
accelerations zrychlení
accelerations urychlení
accelerative zrychlovací
accelerative urychlující
accelerative zrychlující
accelerator zrychlovač
accelerator urychlovač
accelerator akcelerátor
accelerator plynový pedál
accelerator pedal pedál plynu
accelerators akcelerátory
accelerometer akcelerometr
accent akcentovat
accent důraz
accent akcent
accent způsob výslovnosti
accent přizvukovat
accent přízvuk
accented zdůrazněný
accented nářeční
accents přízvuky
accents akcenty
accentual přízvučný
accentuate zdůraznit
accentuate akcentovat
accentuate vyzdvihnout
accentuate přízvukovat
accentuate zdůrazňovat
accentuated zdůrazněný
accentuated zvýrazněný
accentuated vyzdvižený
accentuation zdůraznění
accentuation vyzdvižení
accept uznávat
accept přijmout
accept přijímat
accept akceptovat
acceptability přijatelnost
acceptability principle. princip přijatelnosti
acceptable přípustný
acceptable přijatelný
acceptableness přijatelnost
acceptably přijatelně
acceptance přejímka
acceptance přijetí
acceptance přijetí
acceptance souhlas
acceptance credit akceptační úvěr

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy