Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
blades čepele
blades ostří
blaeberry borůvka
blah žvást
blah nesmysl
blah bla
Blakey Blakey
blamable zavrženíhodný
blame svádět
blame obviňování
blame obvinit
blame svalovat vinu
blame hana
blame obviňovat
blame dávat vinu
blame vina
blameable trestuhodný
blamed vytýkaný
blamed obviňovaný
blameful vinný
blameless nevinný
blamelessly bezúhonně
blamelessness nevinnost
blames obviňuje
blameworthy vinný
blameworthy provinilý
blaming obviňující
blanch zblednout
Blanchard Blanchard
Blanche Blanche
blanched zbledl
blancmange pudink
bland neurčité chuti
bland neslazený
bland chabý
blandest nejchabější
blandish lichotit
blandishment lichotky
blandishment lichocení
blandly nezajímavě
blandly mírně
blandly mdle
blandness nezajímavost
blandness mdlost
blank čistý
blank čirý
blank tiskopis
blank nevyplněný
blank vynechaný
blank prázdný
blank prázdné místo
blank nepopsaný
blank cartridge slepá nábojnice
blank fire střelba naslepo
blank shot výstřel naslepo
blank space proluka
blank space mezera (v textu)
blanked vyčištěný
blanker čistší
blanket potah
blanket pokrývka
blanket přikrýt
blanket přikrývka
blanket deka
blankets pokrývky
blanking nulování
blanking mazání
blankly bezvýrazně
blankness prázdnota
blanks prázdná místa
Blanton Blanton
blare vřískat
blare řvát
blare hluk
blared vřískal

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy