Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
veteran vysloužilec
veterans veteráni
Veterans Day 11. listopadu
Veterans Day den veteránů
veterinarian veterinář
veterinarians veterináři
veterinary veterinářský
veterinary surgeon veterinář
VETLA Very Enhanced TLA
veto vetovat
veto veto
veto zákaz
vetoed vetovaný
vetoer vetující
vetoes veta
vets zvěrolékaři
vetted prověřil
vetted zkontroloval
vetting lustrování
vetting prověřování
vex rozčilovat
vex soužit
vex otravovat
vex sužovat
vex trápit
vexation otravování
vexation trápení
vexatious otravný
vexatiously otravně
vexed otravovaný
vexed ožehavý
vexed rozmrzelý
vexes otravuje
vexing otravování
VFDR Variable Flow Ducted Rocket
VFR Visual Flight Rules
VH Virtual Hug
VHDL VHSIC Hardware Design Language
VHF Very High Frequency
VHSIC Very High Speed Integrated Circuit
via skrz
via přes
via prokov
via pomocí
via prostřednictvím
viability životaschopnost
viability uskutečnitelnost
viable životaschopný
viable realizovatelný
viable uskutečnitelný
viably životaschopně
viably uskutečnitelně
viaduct viadukt
vial nádobka
vial lahvička
vials nádobky
vials lahvičky
viand vynikající jídlo
viands lahůdky
viands vynikající jídla
vibe vibrace
vibes vibrafon
vibes vibrace
vibraharp vibrafon
vibrancy živost
vibrant chvějivý
vibrant plný života
vibrant pulsující
vibrant sytý
vibrant vibrující
vibrant zářivý
vibrant zvučný
vibrantly živě
vibraphone vibrafon
vibraphonist vibrafonista

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy