Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
viciousness krutost
vicissitude proměnlivost
vicissitudes proměnlivosti
Vickers Vickers
Vickrey auction Vickreyova dražba
Vicksburg město v USA
Vicky ženské křestní jméno
victim oběť
victimisation diskriminace
victimisation obětování
victimise obětovat
victimise diskriminovat
victimise pronásledovat
victimised diskriminovaný
victimised pronásledovaný
victimization pronásledování
victimize pronásledovat
victimized pronásledovaný
victimizer pronásledovatel
victimizers pronásledovatelé
victimizes pronásleduje
victimizing pronásledující
victimless bez oběti
victims oběti
victor vítěz
Victoria Victoria
Victoria hl.m. - Seychely
Victoria Viktorie
Victorian Victorian
Victorian viktoriánec
Victorian viktoriánský
victories vítězství
victorious vítězný
victoriously vítězně
victors vítězi
victory vítězství
Victrola značka gramofonů
victual jídlo
victualer hostinský
victuals potraviny
vicuna druh přežvýkavce
Vida Vida
Vidal Vidal
videlicet jinými slovy
video video
video camera video kamera
video camera videokamera
video display terminal terminál s obrazovkou
video game videohra
video jockey video žokej
video recorder videomagnetofon
video recorder videorekordér
video recorder video
videocassette videokazeta
videocassette recorder videorekordér
videocassette recorder video
videoconferencing videokonference
videodisc videodisk
videodisk videodisk
videophone videotelefon
videophone video
videos videa
videotape obrazový telefon
videotape videokazeta
videotape recorder videorekordér
videotape recorder video
videotaped nahraný
videotapes videokazety
vie soupeřit
Vienna Vídeň
Vienna hl.m. - Rakousko
Viennese vídeňský
Vientiane hl.m. - Laos
vier soupeř
vies soupeří

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy