Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
vilely odporně
vileness odpornost
viler hnusnější
viler odpornější
vilest nejodpornější
vilification pomlouvání
vilification hanění
vilification urážení
vilifications urážení
vilified uražený
vilifies uráží
vilify pomlouvat
vilify ponižovat
vilify urazit
vilify urážet
vilifying urážení
villa vila
villa vilka
village vesnice
village ves
village vesnický
village dědina
village obec
village osada
villager vesničan
villager venkovan
villagers vesničané
villages vesnice
villain ničema
villain lump
villain padouch
villain mizera
villain darebák
villain lotr
villain uličník
villainage nevolnictví
villainess darebačka
villainous ničemný
villainous mizerný
villainous zlotřilý
villainous podlý
villainously podle
villainousness podlost
villains ničemové
villainy ničemně
villainy darebáctví
villainy ničemnost
villas letní sídla
villein nevolník
villeinage nevolnictví
villi výrůstek ve střevě
villi klk
villous klkatý
villus výrůstek ve střevě
villus klk
Vilnius Vilnius
Vilnius hl.m. - Litva
vim vitalita
vim elán
vinaigrette octový nálev
Vince Vince
Vincent Vincent
Vinci Vinci
vincible porazitelný
vincible přemožitelný
vincible ignorance zaviněná neznalost
vindicate za pravdu - dávat
vindicate obhájit (ospravedlnit)
vindicate očistit
vindicate ospravedlnit
vindicate rehabilitovat
vindicate uhájit
vindicate uchránit
vindicated pomstěný
vindicated potvrzený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy